Zapisnici

S K U P Š T I N A

Zapisnik sa 2. redovne sjednice Skupštine 2023.

Zapisnik sa 1. redovne sjednice Skupštine 2022

Zapisnik sa 9. redovne izborne sjednice Skupštine

Zapisnik sa 8. redovne sjednice Skupštine

Zapisnik sa 7. redovne sjednice Skupštine 2021

Zapisnik sa 6. redovne sjednice Skupštine

Zapisnik sa 5. redovne sjednice Skupštine

Zapisnik sa 4. redovne sjednice Skupštine 2019

Zapisnika sa 3. redovne sjednice Skupštine 2019

Dopuna zapisnika sa 2. redovne sjednice Skupštine

Zapisnik sa 2. redovne sjednice Skupštine 2019

Zapisnik sa 1. redovne sjednice Skupštine 2018

Zapisnik sa 5. redovne izborne sjednice Skupštine

Zapisnik sa 4. redovne sjednice Skupštine

Zapisnik sa 3. redovne sjednice Skupštine

Zapisnik sa 2. redovne sjednice Skupštine

Zapisnik sa 1. redovne sjednice Skupštine

Zapisnik sa 6. izvanredne izborne sjednice Skupštine

I Z V R Š N I   O D B O R

Zapisnik sa 21. sjednice IO 2023.

Zapisnik sa 20. sjednice IO 2023.

Zapisnik sa 19. sjednice IO 2023.

Zapisnik sa 18. sjednice IO 2023.

Zapisnik sa 17. sjednice IO 2023.

Zapisnik sa 15. sjednice IO 2023.

Zapisnik sa 14. sjednice IO 2023.

Zapisnik sa 13. sjednice IO 2023.

Zapisnik sa 12. sjednice IO 2023.

Zapisnik sa 11. sjednice IO 2023.

Zapisnik sa 10. sjednice IO 2023.

Zapisnik sa 9. sjednice IO 2022.

Zapisnik sa 8. sjednice IO 2022.

Zapisnik sa 7. sjednice IO 2022.

Zapisnik sa 6. sjednice IO 2022.

Zapisnik sa 5. sjednice IO 2022.

Zapisnik sa 4. sastanka IO 2022.

Zapisnik sa 3. sjednice IO 2022

Zapisnik sa 2. sastanka IO

Zapisnik sa 1. sjednice IO

Zapisnik sa 37. sjednice IO

Zapisnik sa 36.sjednice IO

Zapisnik sa 35. sjednice IO

Zapisnik sa 34. sjednice IO

Zapisnik sa 33. sjednice IO

Zapisnik sa 32. sjednice IO

Zapisnik sa 31. sjednice IO 2021

Zapisnik sa 30. sjednice IO 2021

Zapisnik sa 29. sjednice IO 2021

Zapisnik sa 28. sjednice IO 2021.

Zapisnik sa 27. sjednice IO 2021.

Zapisnik sa 26. sjednice IO 2021

Zapisnik sa 25. sjednice IO 2021

Zapisnik sa 24. sjednice IO 2021

Zapisnik sa 23. sjednice IO 2020

Zapisnik sa 22. sjednice IO 2020

Zapisnik sa 21. sjednice IO 2020

Zapisnik sa 20. sjednice IO 2020

Zapisnik sa 19. sjednice IO 2020

Zapisnik sa 18. sjednice IO 2020

Zapisnik sa 17. sjednice IO 2020

Zapisnik sa 16. sjednice IO 2020

Zapisnik sa 15. sjednice IO 2020

Zapisnik sa 14. sjednice IO 2020

Zapisnik sa 13. sjednice IO 2019

Zapisnik sa 12. sjednice IO 2019

Zapisnik sa 11. sjednice IO 2019

Zapisnik sa 10. sjednice IO 2019.

Zapisnik sa 9. sjednice IO 2019

Zapisnik sa 8. sjednice IO 2019

Zapisnik sa 7. sjednice IO 2019

Zapisnik sa 6. sjednice IO 2018

Zapisnik sa 5. sjednice IO 2018

Zapisnik sa 4. sjednice IO 2018

Zapisnik sa 3. sjednice Izvršnog odbora 2018

Zapisnik sa 2. sjednice Izvršnog odbora 2018

Zapisnik sa 1. sjednice Izvršnog odbora 2018

Zapisnik sa 23. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik sa 22. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik sa 21. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik sa 20. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik sa 19. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik sa 18. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik sa 17. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik sa 16. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik sa 15. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik sa 14. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik sa 13. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik sa 12. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik sa 11. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik sa 10. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik sa nastavka 9. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik sa 9. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik sa 8. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik sa 7. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik sa 6. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik sa 5. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik sa 4. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik sa 3. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik sa 2. sjednice Izvršnog odbora

Zapisnik sa 1. sjednice Izvršnog odbora

N A D Z O R N I    O D B O R

Izvješće nadzornog odbora za 2020

Izvješće Nadzornog odbora za 2019

Izvješće Nadzornog odbora za 2018.

Konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora