Pravilnici i odluke

P R A V I L N I C I

PRAVILNIK o raspodjeli sredstava ZSUGM 2024.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Pravilnik o jednostavnoj nabavi ZŠUG Makarska

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli sportskih st

Pravilnik o dodjeli sportskih stipendija uspješnim sportašima grada Makarska

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva ZŠUG Ma

Pravilnik o uvjetima i kriterijima za financiranje rada stručno

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriteriji

Pravilnik o raspodjeli sredstava ZSUGM

Pravilnik o nagradi športa ZŠUG Makarska

Poslovnik o radu Skupštine ZŠUG Makarska

O D L U K E  S K U P Š T I N A

Odluka o raspodjeli akontacijskih sredstava u 2023.

Odluka o prihvaćanju završnog računa za 2023.

Program rada Zajednice za 2023.

Odluka o financijskom planu Zajednice za 2023.

Odluka o raspodjeli akontacijskih sredstava članicama 2022.

Odluka o prihvaćanju završnog računa 2021.

Odluka o imenovanju osoba odgovornih za zastupanje 22-26

Odluka o izboru Stegovne komisije 22-26

Odluka o izboru Nadzornog odbora 22-26

Odluka o izboru Izvršnog odbora 22-26

Odluka o izboru potpredsjednika 22-26

Odluka o izboru predsjednika Zajednice 22-26

Odluka o učlanjenju TK Makarska rivijera u Zajednicu

Odluka o učlanjenju PK Galeb u Zajednicu

Program rada 2022.

Odluka o financijskom planu Zajednice za 2022.

O D L U K E  I Z V R Š N I  O D B O R

Odluka o dodjeli sportskih stipendija 2023

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stjecanju prava na financiranje trenera 2023

odluka o dodjeli nagrada za izvrsne sportske rezultate 2022

Odluka o stjecanju prava na financiranje trenera 2023.

Odluka o osnivanju povjerenstva za provedbu javnog poziva

Odluka o rezultatima popisa imovine 2022

Odluka o financijskoj pomoći KK Amfora i ŠK Makarska

Odluka o dodjeli prigodne godišnje nagrade trenerima

Odluku o financijskoj pomoći klubovima oštećenim u 2021.

Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli sportskih stipendija

Odluka o izboru člana Skupštine ZŠSD SDŽ

Odluka o dodjeli prigodne godišnje nagrade tajnici

Odluka o osnivanju komisije za popis sredstava 2022

Odluka o dodjeli nagrade sporta 2022

Izmjena i dopune Odluke o stipendiranju

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu nagrade sporta 2022

Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o financiranju trenera 2022

Odluka o financijskoj pomoći ŠK Makarska 2022

Odluka o donaciji za financiranje ALL IN radionica

Odluka o dodjeli sportskih stipendija 2022.

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o financiranju rada trenera 2022.

Odluka PŠRD Arbun

Odluka o donaciji za sufinanciranje sportsko- edukativnih radionica

Odluka o ovlaštenicima po platnom prometu banke

Odluka o izboru člana upravnog vijeća JU GSC

Odluka o financijskoj pomoći BK Makarska

Odluka o financijskoj pomoći VK Galeb MR

Odluka o primanju tajnika u radni odnos

Odluka o rezultatima popisa imovine na dan 31. prosinca 2021.

Odluka o stjecanju prava na financiranje trenera 2022.

O D L U K E  D O  2022.

Odluka o donaciji Gradskom zboru Makarska

Odluka o dodjeli prigodne godišnje nagrade tajnici

Odluka o osnivanju komisije za popis sredstava Zajednice 2021

Odluka o dodjeli nagrade sporta Zajednice za 2021.

Odluka o dodjeli sportskih stipendija 2021

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju trenera u 2021.

Odluka o financijskoj pomoći AK sveti Marko

Odluka o financijskoj pomoći KK Amfora za monografiju

Odluka o javnom pozivu za dodjelu sportskih stipendija

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli sportskih st

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu nagrade sporta Zajed

odluka o izmjenama i dopunama Statuta ZŠUG Makarska

Odluka o učlanjenju Autokluba Makarska

Odluka o učlanjenju UMN Makarska

Odluka o izboru člana upravnog vijeća JU GSC

Odluka o raspodjeli akontacijskih sredstava u 2021

Odluka o izmijenjenom dopunjenom financijskom planu za 2021

Izmijenjeni i dopunjeni program rada za 2021

Odluka o prihvaćanju završnog računa za 2020

Odluka o nabavi sprava za vježbanje

Odluka o plaćanju članarina za djecu s teškoćama

Odluka o financijskoj pomoći KK Amfora

Odluka o rezultatima obavljenog popisa imovine

Odluka o stjecanju prava na financiranje rada trenera 2021

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriteriji

Program rada za 2021

Odluku o financijskom planu za 2021

Odluku o dodjeli prigodne godišnje nagrade tajnici Zajednice

Odluka o održavanju 6. redovne sjednice Skupštine elektronskim

Odluka o osnivanju komisije za popis sredstava Zajednice

Odluka o preraspodjeli neiskorištenih sredstava u 2020.

Odluka o dodjeli nagrade sporta Zajednice za 2020

Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o stjecanju prava na fi

Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu nagrade sporta 2020

Odluka o raspodjeli akontacijskih sredstava učlanjenim sportski

Odluka o izmijenjenom i dopunjenom financijskom planu ZŠUG Maka

Izmjene i dopune programa rada ZŠUG Makarska za 2020.

Odluka o prihvaćanju završnog računa ZŠUG Makarska za 2019.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stjecanju prava na financira

Odluka o stjecanju prava na financiranje trenera u 2020.

Odluka o učlanjenju Judo kluba Makarska 1968

Odluka o pravu na amandman

Prijedlog financijskog plana ZŠUG Makarska 2020.

Prijedlog programa rada ZŠUG Makarska 2020.

Odluka o preraspodjeli neiskorištenih sredstava u 2019.

Odluka o osnivanju komisije za popis sredstava 2019

Odluka o financijskoj pomoći ŠK Makarska

Odluka o financijskoj pomoći ŠPK Briljantin za postavljanje ogl

Odluka o dopuni Odluke o dodjeli nagrade sporta Zajednice za 20

Odluka o dodjeli nagrade sporta za 2019.

Odluka Plivački klub Galeb

Odluka o financijskoj pomoći VK galeb

Odluka o financijskoj pomoći KBK Mawashi

Odluka Tenis klub Makarska rivijera

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu nagrada sporta u 201

Odluka o raspodjeli akontacijskih sredstava za financiranje pro

Odluka o prihvaćanju završnog računa za 1018.

Odluka o privremenom učlanjenju Autokluba Makarska u Zajednicu

Odluka o imenovanju tajnika Zajednice

Odluka o zaposlenju stručnog koordinatora

Odluka o zaposlenju projektnog administratora

Odluka o stjecanju prava na financiranje trenera za rad s mlađi

Odluka o učlanjenju Udruge nogometnih veterana Makarsko primorj

Odluka o učlanjenju HPD Veliko Brdo u Zajednicu

Program rada Zajednice za 2019.

Odluka o financijskom planu Zajednice za 2019.

Odluka o dodjeli nagrade sporta Zajednice za 2018.

Odluka o preraspodjeli neiskorištenih sredstava u 2018.

Odluka o osnivanju povjerenstva za provedbu javnog poziva

Odluka o osnivanju komisije – povjerenstva za popis sredstava 2

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu nagrade sporta 2018

Odluka o dodjeli nagrade Klari Andrijašević za sportska dostign

Odluka o dodjeli nagrade Luki Okmažiću za sportska postignuća

Odluka o raspodjeli akontacijskih sredstava udrugama za 2018

Odluka o prihvaćanju završnog računa za 2017.

Odluka o privremenom učlanjenju UMN Makarska

Odluka o izmjenama odluke o stjecanju prava na financiranje tre

Odluka o izboru stegovne komisije 2018.

Odluka o izboru NO 2018.

Odluka o izboru IO 2018.

Odluka o izboru potpredsjednika 2018.

Odluka o izboru predsjednika 2018.

Program rada za 2018.

Odluka o financijskom planu za 2018.

Odluka o razrješenju i imenovanju novog člana NO

Odluka o stjecanju prava na financiranje trenera za rad sa mlađ

Odluka o dodjeli nagrade sporta Zajednice za 2017

Odluka o osnivanju povjerenstva za provedbu javnog poziva

Odluka o preraspodjeli neiskorištenih sredstava u 2017. godini

Odluka o osnivanju komisije – povjerenstva za popis sredstava i

Odluku o izboru člana upravnog vijeća JU GSC

Program rada za 2017.

Odluka o prihvaćanju završnog računa za 2016.

Odluka o financijskom planu za 2017.

Odluka o raspodjeli akontacijskih sredstava udrugama za 2017.

Odluka o privremenom učlanjenju JK Makarska 1968

Odluka o dodjeli nagrade sporta za 2016.

Odluka o privremenom učlanjenju UNV Makarsko primorje

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu nagrade sporta 2016

Odluka o imenovanju tajnika Zajednice – Ana Vujčić 

Odluka o privremenom učlanjenju HPD Veliko Brdo

Odluka o raspodjeli akontacijskih sredstava udrugama za 2016.

Odluka o izboru člana upravnog vijeća JU GSC

Odluka o preraspodjeli posebnih sredstava

Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje Zajednice

Odluka o imenovanju tajnika Zajednice

Odluka o razrješenju i imenovanju ovlaštenih predstavnika u ras

Odluka o dodjeli nagrade sporta za 2016. 

Odluka o izboru potpredsjednika skupštine 2015.-2018.

Odluka o učlanjenju u Zajednicu JU Gradskog sportskog centra

Odluka o izboru Izvršnog odbora 2015.-2018.

Odluka o izboru predsjednika skupštine 2015.-2018.