Rezultati natječaja za tajnika

Izvršni odbor Zajednice sportskih udruga grada Makarska na 3. redovnoj sjednici održanoj 16. veljače 2017. godine donio je Odluku o imenovanju tajnika ZSU Grada Makarska.

Danijela Vujčić, koja je zadovoljila sve uvjete natječaja, imenovana je za tajnicu Zajednice sportskih udruga grada Makarska zasnivanjem radnog odnosa na određeno vrijeme na dvije godine u nepunom radnom vremenu a sve sukladno članku 55.,56. i 57. Statuta ZSUGM.

Drugih kandidata nije bilo.